safayafa.co.il

 אני מתרגמת שירים וסיפורים לילדים.

הטקסטים שלפניכם תורגמו מתוך ספר ילדים אוסטרלי בשם 

A Book for Kids מאת C.J. Dennis, שנכתב בשנת 1921:

 דוגמאות תרגום נוספות תוכלו לראות כאן:

מעוניינים לתרגם שיר או סיפור מאנגלית לעברית?  

כתבו את בקשתכם  כאן: 

ילדה עם ספר מאת ליאופולד לופלר 1898-1827 

הדוור

הייתי רוצה להיות דוור וללכת לאורך הרחוב;             

לקרוא "בוקר טוב, אדוני" לאחד, וגם לשני "בוקר טוב"!

לצלצל בכל פעמון בכל דלת, או להקיש תיק-תוק-תוק,

כובעי לראשי ומדיי כה יפים, מונחים עליי בהידוק.

אקח שמשייה ליום חם, מטרייה למטר משמיים,

     אך לא אהיה דוור, אם...

          יהיה לי כאב ברגלים.

               ואתה?

                 

המורה

הייתי רוצה להיות מורה מלומד וחכם עד מאוד;

לקרוא "שימו לב, בבקשה!" ו"אני מדבר לקירות"?

להיות קפדני עם כל הילדים כי עליי לאמן את שכלם,

ועל כל הספרים, על מפות ודברים להסביר בבהירות לכולם,

לדאוג שידעו את כל שמות המלכים ואת שמות מפרצי התבל;

     אך לא אהיה מורה, אם...

          לא יהיה לי מקל.

               ואתה?