safayafa.co.il


  

*   מעוניינים בעריכה לשונית של טקסט אקדמי או ספרותי?

*     רוצים לתרגם שיר או סיפור מאנגלית לעברית? 

*      זקוקים לעזרה בניסוח או לכתיבה של טקסט לאירוע?

*      מחפשים פעילות נחמדה של משחקי לשון?

*      מתלבטים בשאלות לשון לקראת בחינות הבגרות?

     אולי תמצאו כאן את מבוקשכם,

ואני, כמובן, לרשותכם!