safayafa.co.il

 מתלבטים בשאלות לשון לקראת בחינות הבגרות?

 כתבו את שאלתכם כאן.

תלמיד קורא לאור הנר מאת מטיאס סטום 1650-1600

פעם היה קשה יותר...

קישורים לסרטונים בנושא כתיבת טיעון

מאמר הוא טיעון

היו ספציפיים

  כתיבת טיעון - עריכה ושכתוב

כתיבה תיאורית

ניתוח כתיבה תיאורית

חדש! מוזמנים לצפותבשיעורים ובמצגות של המרתון לקראת בחינות הבגרות בשאלון א באתר הטלוויזיה החינוכית בקישור זה.  המצגות "מילון", "תחביר" ו"צורות" עוצבו על ידי וניתן ללמוד מהן גם באופן עצמאי

 לקראת הבחינה!

בחינות בגרות ופתרונותיהן:

לשאלון א':

     הבחינה - קיץ תשס"ט  -  מהפכת הטלפון הסלולרי

     פתרונה

      הבחינה - קיץ תש"ע - הסלנג הישראלי

     פתרונה

לשאלון ב':  

     הבחינה - קיץ תש"ע - מותה של הפרטיות

     פתרונה

       הבחינה - חורף תשע"א - רף חדש לרוע

     פתרונה

       הבחינה - קיץ תשע"א - פני הלשון כפני הדור

     פתרונה 

     הבחינה - חורף תשע"ב - כרטיס כניסה למועדון המשכילים

    פתרונה

    הבחינה - קיץ תשע"ב - הדיקטטורה של הרגש

    פתרונה

   הבחינה - חורף תשע"ג - ניסויים בבעלי חיים

   פתרונה


 למתכוננים לבחינת הבגרות בלשון,

 הבנה והבעה בשאלון א ובשאלון ב,

 תוכלו למצוא כאן חומר עזר לקראת

 בחינות הבגרות בכל נושאי הבחינה:


 תורת הצורות:  א-ב של מונחי הפועל והשם

 תחביר:  א-ב של מונחי תחביר

 אוצר המילים:  א-ב של מונחי סמנטיקה

 אוצר המילים: מצגת להכרת המילון

 הבנה והבעה:  א-ב של כתיבת טיעון

 הבנה והבעה:  א-ב של אמצעים רטוריים

 הבנה והבעה:  אור אדום אור ירוק לתקינות לשונית

 הבנה והבעה:  כלי עזר לברברן